Starten met een gratis proef- en warmtescan!

We willen, met ondersteuning van de gemeente Leeuwarden, starten met een proef voor een warmtescan bij een beperkt aantal woningen in ons werkgebied. Het doel is om te kijken hoe we uw woning duurzamer kunnen maken. Deze scan, welke 2 tot 4 uur in beslag neemt, is gratis voor (nieuwe) leden van de coöperatie! Aan het resultaat kunnen geen rechten worden ontleend. Het is voor u wel een prima hulpmiddel om de juiste stappen te zetten om daarna zelf en met technische adviseurs, leveranciers en installateurs tot resultaten te komen waarmee u bespaart op uw energiekosten.

Onderdeel van de warmtescan is een aantal warmtefoto’s (infrarood foto’s) van uw woning, die eventuele lekverliezen aantonen.

Interesse? Stuur een mail naar: info@stroomlandleeuwarden.nl

Stroomland Leeuwarden

Leeuwarden samen duurzaam maken

Word lid Meer informatie
Persbericht energiemarkt

Stroomland Leeuwarden

Stroomland Leeuwarden is een initiatief op eigen kracht van inwoners uit Leeuwarden, een coöperatie zonder winstoogmerk. De overheid heeft hoge doelen gesteld op het gebied van duurzaamheid, in het bijzonder om de CO2 uitstoot te verlagen. Dat is heel goed, maar de uitvoering blijft helaas achter. Vandaar dat wij als inwoners de handen ineen slaan en daarmee de realisatie van duurzame energie projecten helpen te versnellen. Voor nu en voor de generaties na ons.

Wij willen duurzame energie voor iedereen in Leeuwarden toegankelijk en bereikbaar maken en samen met onze leden zoveel mogelijk duurzame initiatieven tot een succes brengen. Onze missie is dan ook kort en krachtig: samen Leeuwarden duurzaam maken.

Visie en Ambitie

De doelstelling van Stroomland Leeuwarden is om bij te dragen aan het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide (CO2) door te besparen op het gebruik van fossiele brandstoffen en deze te vervangen door zelf opgewekte duurzame energie. Door een lokale coöperatie zonder winstoogmerk op te zetten kunnen wij samen met de inwoners uit de omgeving acties opzetten en projecten realiseren.

Met een coöperatie kunnen we samen dingen voor elkaar krijgen die individueel niet zo snel lukken. Lokale productie wordt in de komende jaren steeds belangrijker, dat zie je nu al op verschillende vlakken gebeuren. De winst van Stroomland Leeuwarden wordt aangewend voor nieuwe energieprojecten. We stimuleren innovatieve, creatieve benaderingen. Dus niet alleen het plaatsen van zonnepanelen op een dak, maar ook vooral manieren die misschien niet zo snel voor de hand liggen. Wij geloven niet dat het moet gaan om de laagste prijs, maar om het bewust kiezen voor lokale stroom tegen een concurrerende prijs. Verder geloven we in open en eerlijk zaken doen. Duurzaamheid is iets wat ons allemaal aangaat. Vandaar dat wij graag samenwerken met verschillende partijen, bij voorkeur lokaal. Zoals bijvoorbeeld de leveranciers van zonnepanelen, verenigingen, bewoners uit verschillende delen van Leeuwarden en onze sponsoren.

We helpen openbare of semi-openbare gebouwen eigen energie op te wekken met behulp van gezamenlijke acties. Samen met onze leden werken we aan het bouwen van een eigen zonnepark. Duurzaamheid is iets wat ons allemaal aangaat. Vandaar dat wij graag samenwerken met verschillende partijen, bij voorkeur lokaal. Zoals bijvoorbeeld de leveranciers van zonnepanelen, verenigingen, bewoners uit verschillende delen van Leeuwarden en onze sponsoren.

Soms lijkt duurzaam ver van ons bed, of iets wat alweer ‘voorbij’ is. Maar niets is minder waar, het is nog maar net begonnen. Veel duurzame toepassingen zie je niet terug, maar zitten in producten die we dagelijks gebruiken. Zo zitten er in nieuwe auto’s veel gerecycled materiaal. Bijvoorbeeld oude plastic PET flessen die als grondstof voor dashboards gebruikt worden. Zo zijn er nog tal van voorbeelden. Maar het mooie van zelf stroom en energie opwekken, is de zichtbaarheid.

Wie zijn wij?

Stroomland Leeuwarden is de energiecoöperatie voor Leeuwarden-Zuid. Ontstaan in 2016 als Energiek Goutum met als werkgebied Goutum, bestrijkt het werkgebied sinds 2020 het hele gebied tussen de N31/Haak om Leeuwarden en het Van Harinxmakanaal. Het bestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers, ondersteund door een kern van actieve leden en werkgroepen. Wilt u ook een bijdrage leveren? U kunt zich aanmelden via het algemene emailadres van de coöperatie en aangeven op welk vlak uw voorkeur ligt.

Waarom een coöperatie

Coöperaties waren vroeger heel normaal. Denk aan boeren, melkproducenten en ook banken. De Rabobank, ooit als Boerenleenbank begonnen, is daar een voorbeeld van. Vandaag de dag komen coöperaties vanuit de burgers steeds meer op. Leden hebben inspraak, er is een bestuur en er zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de goede zaak. Als coöperatie kunnen wij ons verenigen en zo gezamenlijk doelen bereiken die los van elkaar moeilijker te bereiken zijn. Wij hebben geen winstoogmerk. Daardoor zijn wij per definitie prijsgunstiger. Zo gaat ook een deel van de opbrengsten naar speciale projecten binnen Leeuwarden, die wat financiële hulp van buitenaf kunnen gebruiken. Op die manier vloeit er via onze leden (de inwoners van Leeuwarden) geld richting projecten binnen Leeuwarden. En verdwijnt het niet naar bijvoorbeeld grote buitenlandse energiemaatschappijen.